Translations


Read this message in Vietnamese.

Đọc thông báo này bằng tiếng Việt.

BẠN ĐANG VÀO VÙNG CÓ BÁO SƯ TỬ

Có báo sư tử hoạt động ở khu vực này. Hãy nắm rõ thông tin. Hãy luôn cảnh giác.

Để tránh gặp phải báo sư tử:

 • ĐỪNG đi bộ hoặc chạy bộ một mình.
 • Ở theo nhóm. Giữ trẻ em ở gần bạn mọi lúc.
 • Luôn xích chó và giữ chúng ở gần bạn.
 • Cảnh giác: các chuyển động như là chạy bộ hoặc đạp xe có thể khiến sư tử muốn săn mồi.
 • Tạo tiếng động khi đi bộ để sư tử biết về sự hiện diện của bạn.
 • Tránh xa xác động vật. Một con sư tử sẽ ăn con thú bị giết trong vài ngày.
 • Sư tử hoạt động mạnh nhất vào lúc hoàng hôn và bình minh. Hãy đi bộ vào ban ngày khi chúng ít hoạt động hơn.

Nếu bạn gặp phải báo sư tử:

 • Dừng lại. Đừng bao giờ chạy qua hoặc chạy khỏi báo sư tử.
 • Đặt trẻ nhỏ lên vai của bạn và giữ trẻ thật gần bạn.
 • Để lại một lối thoát: tránh dồn vào góc hoặc chặn sư tử hoặc thú con.
 • Đứng thẳng cao lên. Khiến bản thân mình trông to lớn hơn. Vẫy tay.
 • Nếu con báo sư tử hung hăng, bạn hãy gồng người lên, trừng mắt lại, hét lên. Hãy ném ba lô, chai nước hoặc bất kỳ thứ gì bạn có.
 • Nếu bạn bị tấn công, hãy chống trả. Bảo vệ đầu và cổ của bạn.

BÁO SƯ TỬ ĐƯỢC BẢO VỆ Ở CALIFORNIA

Báo sư tử là loài Động vật có vú Được bảo vệ Đặc biệt ở California từ năm 1990. Do mất môi trường sống và các mối đe dọa khác, sư tử đang được xem xét để bảo vệ theo Đạo luật về Các loài có nguy cơ tuyệt chủng của California.

Báo sư tử là một loài bản địa quan trọng ở Hoa Kỳ. Chúng từng sống khắp đất nước, nhưng do nạn săn bắn để lĩnh thưởng, chúng đã tuyệt chủng ở miền Đông Hoa Kỳ. Hiện tại, chúng sống ở 15 bang phía Tây và có một quần thể rất nhỏ ở Florida.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT BÁO SƯ TỬ

Báo sư tử, còn được gọi là báo cu-ga hoặc pu-ma, sống khắp California. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng dễ dàng bởi màu lông nâu nhạt, mõm trắng và đuôi rất dài. Con trưởng thành có thể nặng 40-70 kg.

Báo sư tử con có những đốm màu đen/nâu mà sẽ mờ dần khi chúng lớn lên. Chúng sẽ ở với mẹ cho đến khoảng 18 tháng tuổi. Nếu bạn nhìn thấy mèo con hoặc báo sư tử con thì có khả năng là con mẹ ở gần đó.

Báo sư tử là sinh vật sống đơn độc và vốn dĩ tránh tiếp xúc với con người. Khi nhìn thấy, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng bởi màu lông nâu và đuôi rất dài mà chúng sử dụng để cân bằng cơ thể. Con trưởng thành có thể nặng tới 70 kg. Báo sư tử con có những đốm màu nâu/đen mà sẽ mờ dần khi chúng lớn lên.

Báo sư tử con sẽ ở với mẹ cho đến khi chúng khoảng 18 tháng tuổi. Nếu bạn nhìn thấy mèo con hoặc báo sư tử con thì có khả năng là con mẹ ở gần đó. Dấu chân của báo sư tử trưởng thành rộng 8-13 cm và thường không hiện dấu móng vuốt. Khi chúng để lại dấu chân trên mặt đất, các thùy của gan bàn chân tạo thành hình chữ “M” đặc trưng và không hiện dấu móng vuốt.

 


Read this message in Korean.

본 메시지를 한국어로 읽어주십시오

여기서부터는 퓨마의 서식지입니다

이 지역에서 퓨마의 활동이 확인되었습니다. 주의사항을 숙지하시고 경계를 늦추지 마십시오.

사고를 피하는 방법 :

– 혼자서 하이킹이나 조깅을 하지 마십시오.

– 무리에서 떨어지지 마십시오. 어린이는 언제나 보호자 곁에 두세요.

– 개는 목줄을 채우고 곁에 두십시오.

– 하이킹 중에 소리를 내어 당신이 있음을 퓨마에게 알리세요.

 – 동물 사체에서 떨어지세요. 퓨마는 잡은 사냥감을 며칠에 걸쳐서 먹습니다.

– 퓨마는 해질녘과 해뜰 때에 가장 활동적입니다. 하이킹 중일 경우 퓨마의 활동이 적은 주간에 이동하십시오.

퓨마를 만났을 때 대처법 :

– 멈춰서세요. 절대로 뛰어서 달아나서는 안 됩니다.

– 작은 어린이는 무등 태우거나 바로 옆에 두십시오.

– 퓨마가 물러날 길을 열어두세요 : 퓨마를 막다른 곳으로 몰거나 덫으로 몰아가면 안됩니다.

– 똑바로 서서 몸집이 크게 보이게끔 하세요. 팔을 좌우로 움직입니다.

– 퓨마가 사납게 굴면 자세를 크게 하고 노려보면서 소리를 지르세요. 배낭이나 물병, 뭐든 갖고 있는 물건을 던집니다.

– 공격받는다면 맞서 싸우십시오. 머리와 목을 보호하십시오

퓨마는 캘리포니아 주의 보호동물입니다

퓨마는 1990년 이래 캘리포니아주 특별보호종으로 지정되었습니다. 서식지 파괴와 여타 생존 위협요인으로 인해 퓨마는 캘리포니아주 멸종위기종 보호법의 보호를 받고 있습니다.

퓨마는 미국의 소중한 자생 동물입니다. 한때는 미국 전토에 걸쳐 서식했으나 포상금을 내건 사냥 활동 끝에 미국 동부에서 멸종되었습니다. 현재 서부 15개 주에서 서식하며 플로리다 주에도 적은 수가 살고 있습니다.

퓨마를 구별하는 방법

퓨마는 쿠거라고도 불리우며 캘리포니아 주 전역에서 서식합니다. 연한 갈색 털과 하얀 수염, 아주 긴 꼬리 덕분에 쉽게 알아볼 수 있죠. 성체 쿠거는 40kg에서 68kg까지 나갑니다. 퓨마 새끼에는 흑색, 갈색 반점이 있으나 자라면서 점점 희미해지다가 없어집니다. 새끼는 어미 밑에서 약 18개월을 함께 보냅니다. 새끼를 목격했다면 대개 어미가 근처에 있다는 뜻입니다.

퓨마는 천성적으로 인간을 피하는 홀로살이 동물입니다. 목격 시에는 갈색 털과 신체의 균형을 잡아주는 매우 긴 꼬리로 손쉽게 알아볼 수 있습니다. 성체의 체중은 최대 68kg 정도에 달합니다. 퓨마 새끼들은 갈색/검정색의 반점이 있으며, 자라면서 연하게 변합니다.

새끼들은 18개월 정도까지 어미와 함께 생활합니다. 새끼를 목격했을 때에는, 어미가 근처에 있을 확률이 높다는 의미입니다. 성체 퓨마의 발자국은 7.6-12.7cm 정도의 너비이며 보통 발톱 자국은 보이지 않습니다. 땅에 발자국을 남길 경우, 바닥부는 “M”자 모양을 띄며 발톱 자국은 남지기지 않습니다.

 


Read this message in Japanese

このメッセージをで読む

マウンテンライオンの生息地に入域しています この地域はマウンテンライオンの活動領域です。ご注意ください。 警戒を怠らないでください。

接触を回避するには:

 • 一人でハイキングやジョギングをしない。
 • グループにとどまり、常に子供のそばにいる。
 • 犬を鎖につなぎ、すぐ近くに置いておく。
 • 注意:走ったり自転車に乗るような動きは、ライオンの狩猟本能の引き金となる可能性があります。
 • ハイキング中に音を立てて、ライオンにあなたの存在を知らせる。
 • 動物の死骸に近づかない。ライオンは数日間仕留めた獲物を食べます。
 • ライオンは夕暮れと夜明けに最も活動的となる。そのため、ライオンの活動が少ない日中に

ハイキングをする。 マウンテンライオンに遭遇した場合:

 • 静止する。絶対にライオンのそばを通過したり、逃げたりしない。
 • 小さな子供は肩車をするか、すぐ近くにとどめる。
 • 脱出ルートを残す:ライオンやその子を隅に追いやったり閉じ込めたりしない。
 • 背筋を伸ばして立つ。自分を大きく見せる。腕を振り回す。
 • マウンテンライオンが攻撃的である場合、体を大きくし、睨み返し、叫ぶ。バックパック、水筒、またはどんなものでもよいので持っている物を投げつける。
 • 攻撃された場合、反撃する。自らの頭と首を保護する。

カリフォルニアでは、マウンテンライオンは保護されています

マウンテンライオンは、1990年以降カリフォルニアで特別保護の哺乳類となっています。生息地の喪失やその他の脅威により、マウンテンライオンはカリフォルニア絶滅危惧種法に基づく保護の対象と見なされています。

マウンテンライオンは、米国の重要な在来種です。 かつては全国に生息していましたが、賞金稼ぎのバウンティー・ハンターによって、米国東部では絶滅してしまいました。 現在は西部の15州に生息し、フロリダにはごく僅かの個体数がいます。

マウンテンライオンの識別方法

マウンテンライオンは、クーガーまたはピューマとも呼ばれ、カリフォルニア州全体に生息しています。 明るい茶色、白い鼻口部、非常に長い尾で簡単に認識できます。 大人の体重は90〜150ポンドです。 マウンテンライオンの子には黒色または茶色の斑点があり、これは成長とともに色あせていきます。子は生後約18ヶ月まで母親と一緒に過ごします。 子や赤ちゃんを見た場合は、母親が近くにいる可能性が高いです。

マウンテンライオンは、人間との接触を自然に回避する、単独行動の動物です。 見かけた場合、茶色の体色と非常に長い尾で簡単に識別できます。 大人の体重は最大150ポンドです。 マウンテンライオンの子には、茶色っぽいまたは黒色の斑点があり、これは成長とともに色あせていきます。

子ライオンは、生後約18か月まで母親と一緒に過ごします。 子や赤ちゃんをみかけた場合は、母親が近くにいる可能性が高いです。 大人のマウンテンライオンの足跡の幅は3〜5インチで、通常は爪を見せません。足跡を地面に残す際は、肉球の突出部が特徴的な「M」字型を形成し、爪は姿を現しません。


Read this message in Chinese.

以阅读本信息。

 您将进入美洲狮之家 美洲狮在此活动,请您知悉,并保持警惕

。 为避免发生冲突:

 • 请勿单独远足或慢跑;
 • 保持团体活动,让儿童一直在您身边;
 • 一直牵着狗,并让它们始终在您身边;
 • 请保持警惕:跑步或骑行等运动可能会让狮子追逐猎物;
 • 远足时,请发出声响,提醒狮子注意您的存在;
 • 远离动物残骸,狮子杀死猎物后,可能会食用好几天;
 • 狮子在黄昏和黎明时最活跃,请在狮子不活跃的白天远足

。 如果您遇到美洲狮: • 停下来。切勿从美洲狮身旁跑过,或逃离美洲狮;

 • 将年幼儿童抱在怀中,或让他们紧挨着您;
 • 留出逃生路线:避免包围狮子或幼狮,或给它们设置陷阱;
 • 高高站立,让您看起来更高大,挥动您的双臂;
 • 如果狮子变得有侵略性,您要看上去更高大,回视它,并大声呼叫

。请将背包、水瓶或您手边的任意物品扔向它;

 • 如果被狮子攻击,请回击。保护您的头部和颈部

。 美洲狮是加利福尼亚州保护动物 从 1990 年起,美洲狮就被列入加利福尼亚州特别保护的哺乳动物清单

。由于丧失栖息地和面临其他威胁,美洲狮正在被考虑列入《加州濒危物种法案》的保护之中

。 美洲狮是美国重要本土物种之一

。它们的生活足迹曾遍布全国

,但因为悬赏捕猎,美洲狮已在美国东部灭绝。如今

,美洲狮仅存活在西部的 15 个州,以及极少量生活在佛罗里达州

。 如何识别美洲狮 美洲狮,也被称为美洲豹,生活在加利福尼亚州全境

。美洲狮毛色为浅棕色,鼻口为白色,有长长的尾部,因此很容易识别。成年美洲狮体重可达 90-150 磅(约 40.8-68 千克)。 幼年美洲狮有黑色或褐色斑点,成长过程中会逐渐消失。幼兽会在母狮身边生长,一直到 18 个月大小。如果您看到了小狮子或者幼崽,母狮可能就在附近。 美洲狮是独居动物,通常会避免和人类接触。看到美洲狮时,您可以很容易通过它们的棕色毛发以及长长的尾巴辨别,长长的尾巴是它们用来保持平衡的。成年美洲狮可重达 150 磅(约 68 千克)。美洲狮幼崽有褐色或黑色斑点,成长过程中会逐渐消失。 幼兽会在母狮身边生长,一直到18 个月大小。如果您看到了小狮子或者幼崽,母狮可能就在附近。成年美洲狮足印有 3-5 英寸宽(约 7.6-12.7 厘米宽),而且通常没有爪印。在地上留下足印时,美洲狮肉垫上的波瓣会形成一个特有的 “M” 形,并不会显现爪子。

 


Read message in Spanish.

Leer este mensaje en español

ESTÁ INGRESANDO EN ZONA DE PUMAS

Ha habido actividad de pumas en esta área. Infórmese. Manténgase alerta. Para evitar conflictos:

 • NO salga a caminar ni a trotar solo.
 • Quédese en grupo. Mantenga a los niños siempre cerca de usted.
 • Mantenga a los perros atados con correa y cerca de usted.
 • Esté alerta: los movimientos como correr y andar en bicicleta pueden activar el instinto depredador de los pumas.
 • Haga ruido mientras camina para alertar a los pumas de su presencia.
 • Aléjese de los restos de animales.Los pumas se alimentan de sus presas durante varios días.
 • Los pumas son más activos al amanecer y al atardecer. Camine durante las horas del día en que son menos activos.

Si se encuentra con un puma:

 • Deténgase. Nunca escape de un puma corriendo en su dirección o en la dirección contraria.
 • Coloque a los niños pequeños sobre sus hombros o manténgalos muy cerca.
 • Deje un ruta de escape: evite arrinconar o atrapar a un puma o a sus crías.
 • Párese erguido. Aparente ser más grande. Agite los brazos.
 • Si el animal es agresivo, hágase grande, mírelo fijo, grite. Lance una mochila, botella de agua o cualquier objeto que tenga.
 • Si es atacado, luche. Proteja su cabeza y cuello.

LOS PUMAS SON UNA ESPECIE PROTEGIDA EN CALIFORNIA

Desde 1990, los pumas son mamíferos especialmente protegidos en California. Debido a la pérdida de su hábitat y otras amenazas, se está considerando amparar a los pumas bajo la protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de California. Los pumas son una especie autóctona importante de los Estados Unidos. En el pasado, habitaban todo el país, pero debido a la caza se extinguieron en el este de los EE. UU. Ahora, habitan 15 estados del oeste y existe una pequeña población en Florida.

CÓMO IDENTIFICAR UN PUMA

Los pumas, también conocidos como leones de montaña o leones americanos, viven en toda California. Son fácilmente reconocibles por su color marrón claro, hocico blanco y cola muy larga. Los adultos pueden pensar entre 90 y 150 libras.

Los cachorros de puma tienen manchas negras o marrones que desaparecen durante su crecimiento. Permanecen junto a su madre hasta alrededor de los 18 meses de edad. Si ve crías o cachorros, es probable que la madre se encuentre cerca. Los pumas son criaturas solitarias que evitan el contacto con humanos de manera natural. Cuando se los ve, son fácilmente identificables por su color marrón y cola muy larga, la cual favorece su equilibrio. Los adultos pueden pesar hasta 150 libras.

Las crías de puma tienen manchas amarronadas o negras que desaparecen a medida que crecen. Los cachorros permanecen con la madre hasta los 18 meses de edad aproximadamente. Si ve crías o cachorros, es probable que la madre esté cerca. La huella de un puma adulto mide entre 3 y 5 pulgadas de ancho y no suele contener marcas de garras. Cuando los pumas dejan huellas en el suelo, las almohadillas de las patas forman una característica “M” y no quedan marcas de las garras.